Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) gaat er vanuit dat gevoelens voor een groot deel worden bepaald door je gedachten (cognities) en gedrag.

Als je belangrijke zaken en gebeurtenissen in je leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, word en blijf je makkelijker angstig, somber of geïrriteerd. Bij CGT onderzoek je samen met je therapeut of deze wijze van denken overeenkomt met de realiteit. Met de therapeut kijk je ook kritisch naar je reactie op bepaalde situaties. Hoe je handelt bepaalt namelijk in veel gevallen ook hoe je je voelt. Als je geneigd bent om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, zal je spanning vaak eerder verergeren dan verminderen.

CGT is een behandeling gericht op ervaringsleren. Door samen na te denken en vooral nieuwe zaken uit te proberen, ervaar je dat je angstige verwachtingen vaak niet uitkomen en je gedachten niet altijd overeenkomen met de realiteit. Op deze manier ontstaat er meer vrijheid van handelen en worden negatieve opvattingen over je zelf, anderen en de wereld genuanceerd. Het is een actieve vorm van behandelen, waarbij je in de sessies actief aan de slag gaat met vragenlijsten en oefeningen.