EMDR

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring of ingrijpende gebeurtenis. Dit kan een schokkende ervaring zijn, zoals een verkeersongeval, seksueel misbruik of een geweldsmisdrijf. EMDR kan ook worden gebruikt voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals gepest worden of een situatie die veel schaamte oproept. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Door het terughalen van de gebeurtenis en tegelijk de ogen te bewegen wordt de herinnering aan de gebeurtenis op een andere manier opgeslagen, waardoor de emotionele lading minder wordt. EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken.